Insignia Beugel | Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde | +31 (0) 544 371260Het Damon System

Het Damon systeem is de eenvoudige variant van het Insignia systeem. Het grote verschil zit hem in het feit dat de apparatuur niet individueel ontworpen is voor één patient. Er wordt gebruik gemaakt van gemiddelde brackets die veelal met de hand naar beste inzicht worden geplaatst. Je weet van te voren niet precies waar je dus uiteindelijk uit gaat komen. Het Damon System is wel een combinatie van revolutionaire brackets en draden en het is een geheel nieuwe manier van behandelen van patiënten. Traditionele behandeling vereist vaak verwijderen van gezonde tanden en het gebruik van verhemelte spreiders om ruimte te maken. Deze aanpak is vaak oncomfortabel, duurt langer en kan een smallere boog en een vlak profiel opleveren. Daarnaast is er een vrij groot risico dat de tanden door het bot worden verplaatst met mogelijk terug trekken van het tandvees als gevolg.

Bij de traditionele beugels worden de draden met elastieken in de brackets gehouden waardoor er wrijving en druk ontstaat en de behandeling langzamer en minder comfortabel zal verlopen. De Damon en Insignia brackets hebben met elkaar gemeen dat ze een klein klepje in de bracket hebben ingebouwd. Dit klepje voorkomt dat de draad loskomt van de bracket maar maakt het wel mogelijk dat de tanden vrijer, snel en comfortabel kunnen bewegen. Deze brackets zijn ook gemakkelijk schoon te houden zijn want zonder de elasiekjes is er minder plak aanhechting en zijn de brackets beter schoon te houden.

Bij Insignia Orthodontic Services combineren we drie belangrijke componenten, die, wanneer samen gebruikt worden, een snellere behandeling, minder afspraken, meer comfort, en consistent mooie eindresultaten opleveren:

  • Bij Insignia en Damon brackets zijn geen elastiekjes meer nodig; een afsluitend klepje hebben beide systemen gemeen.
  • Lichte hoog-technologie draden met een vorm-geheugen draden doen tanden sneller bewegen. Het verschil tussen Damon en Insignia betsaat hierin dat de Insignia draden helemaal individueel worden aangepast aan het individue waardoor er minder aanpassingen nodig zijn en er sneller kan worden afbehandeld. Dit scheelt vaak wel 4 tot 6 maanden en is ook in wetenschappelijk onderzoek(op aanvraag toe te sturen) bewezen.
  • Minder tot geen extracties nodig vergeleken met de traditionele beugels met elastiekjes.
  • Insignia past elke bracket aan op de individuele tand en stuurt vanaf dag 1 de tanden naar de vooraf bepaalde en gewenste eind positie. Damon brackets gaan uit van gemiddelde waardes. Vooraf is de eindsituatie niet te bepalen.

Wij geven dan ook de voorkeur aan een behandeling met het Insignia systeem gezien de vele voordelen die deze techniek met zich meebrengt, zonder dat daarbij de totaal behandeling duurder wordt. Je investeert in een hoogwaardiger product dat qua kostprijs hoger ligt maar uiteindelijk een veel kortere behandelduur oplevert, waardoor de kosten gelijk of minder zijn dan de Damon of conventionele beugels. Beter, Mooier en Sneller!


Brackets Customized


From Damon to Digital Ormco Custom Clip

Insignia Beugel Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde
+31 (0) 544 371260 Fax +31 (0) 544 378254