Insignia Beugel | Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde | +31 (0) 544 371260Orthodontische Terminologie • Bonding

  Het proces van het bevestigen van de brackets op je tanden en kiezen met een speciale lichtuithardende veilige lijm, waarbij we gebruik maken van de Insignia malletjes(jigs) die er voor zorgen dat de brackets exact op de positie komen zoals dat is ontworpen om die top lach te krijgen. We laten daarbij niets aan het toeval over zoals bij handplaatsing maar al te vaak het geval is.

 • Cephalometrische En 3D Rontgenfoto

  Een röntgenfoto van het hoofd, die laat zien hoe je tanden staan ten opzichte van je kaken en hoe de kaken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de schedel staan.

 • Behandelplan Bespreking

  Een bespreking met de behandelplan coordinator Silvia van Hagen, waarbij zij het behandeling plan bespreekt.

 • Verwijderen Van Apparatuur

  de VAP is een belangrijk moment en betreft het verwijderen van de verlijmde orthodontische brackets.

 • Calamiteiten

  Calamiteiten zullen over het algemeen niet vaak voorkomen, maar als er iets is zal ons team snel reageren.

 • Extracties

  Verwijderen van geïmpacteerde(niet doorbrekende) of problematische tanden is zelden nodig om ruimte te maken. We kunnen door gebruik te maken van de Insignia zelfligerende techniek de ruimte in de kaken vergroten waardoor de tanden wel passen. Som is verwijdering nodig als het gezicht hierom vraagt.

 • Ortho Begeleiding

  Eigenljk is dit geen orthodontische behandeling maar een begeleiding van het zich ontwikelend kindergebit, die gewoonlijk wordt uitgevoerd tussen de leeftijd van 7 en 10. Het doel van deze interceptieve orthodontische behandeling is om te zorgen dat later een orthodontische behandeling minder complex verloopt.

 • Interproximale Reductie (IPR)

  Interproximale reductie (IPR) is het verwijderen van een hele kleine hoeveelheid(0.25 mm) van het buitenste glazuuroppervlak tussen twee aangrenzende tanden. Het is een middel om ruimte te creeren om zo een ideale boog te bereiken. We spreken ook wel van strippen van de tanden.

 • Mondhygiëne

  Effectief poetsen, flossen en raggen is ontzettend belangrijk tijdens het dragen van de vaste apparatuur. Regelmatig zullen we dan ook afspraken bij de mondygienist of preventie assistent inplannen voor het professioneel schoonmaken. Dit is een essentieel onderdeel van de totaal behandeling. Het gevolg van een gebrekkige mondhygiëne zijn ontkalkingen (witte vlekken), gingivitis (ontsteking van het tandvlees) en parodontitis (ontsteking leidend tot botverlies).

 • Orthodontische Aanpassing

  Een evaluatie en een supervisie door Jasper en Leon van de voortgang van uw behandeling waarbij mogelijk uw draden kunnen worden veranderd om uw behandeling op de rails te houden om het eindresultaat efficient en effectief te bereiken.

 • Orthodontische Foto'’s

  Foto's genomen vooraf, tijdens en na de voltooiing van de behandeling tonen de verbazingwekkende veranderingen die de orthodontie heeft bereikt in zowel de groei en ontwikkeling van de tanden, kaken als in de esthetiek van de lach. De orthodentist maakt gebruik van de foto's tijdens de behandeling om zo op veranderingen te controleren.

 • Orthodontische Gegevens

  Deze gegevens omvatten de Lythos scan, de rontgenfoto’s, de digitale foto's en virtuele studiemodellen en zij zijn noodzakelijk om tot een goed behandelplan te komen.

 • Panoramische Rontgenfoto

  Een rontgenfoto(orthopantomogram) die genomen wordt door een machine die rond je hoofd draait en die belangrijke informatie geeft over uw tanden, kaken en andere zaken.

 • Chirurgie

  Orthognathische chirurgie is een operatie die uitgevoerd wordt om de positie van de kaken te verbeteren. Dit kan nodig zijn omdat de afwijking zo groot is dat deze alleen tandverplaatsing niet kan worden gecorrigeerd. Een zogenaamnde osteotomie++ kan om functionele, cosmetische of gezondheidsredenen zoals slaapapneu worden uitgevoerd. Het is een combinatie van operatie met een orthodontische behandeling, waarbij de tanden ideeal ten opzichte van de onder- of bovenkaak worden geplaatst.

 • Was

  Een doorzichtige was die gebruikt wordt om te voorkomen dat uw brackets de lippen of wangen irriteren, wanneer uw beugel net is geplaatst of als dat wenselijk is ook tijdens de behandeling.

 • Bonding


  The process of attaching brackets to your teeth using a special safe adhesive.

  Cephalometric X-ray


  An x-ray of the head that shows if your teeth are aligned and growing properly within the jaws.

  Consultation


  A meeting with your orthodontist where your treatment plan is discussed.

  Debonding


  The process of removing cemented orthodontic brackets from your teeth.

  Emergencies


  Emergencies do not occur very often, but if they do, our team will respond quickly.

  Extractions


  Extractions of impacted or problematic teeth to make space for orthodontic treatment.

  Interceptive Treatment


  Orthodontic treatment that is usually done between the ages of 7 and 10. The objective of interceptive or early orthodontic treatment is to provide orthopedic intervention, so that later orthodontic treatment is less complex.

  Interproximal Reduction (IPR)


  Interproximal reduction (IPR) is the removal of small amounts of outer enamel tooth surface between two adjacent teeth. It is a means to acquire additional space to create ideal tooth alignment. Alternative names include: slenderizing, stripping, enamel reduction, and reproximation.

  Oral Hygiene


  Effective brushing and flossing is one of the most critical actions needed from patients during braces. Regular visits to the general dentist for examination and cleaning are also essential. The results of inadequate oral hygiene include decalcification (white spots/marks), gingivitis (inflammation of the gums), and periodontal disease (inflammation leading to bone loss).

  Orthodontic Adjustment


  An evaluation of your progress where your wires may be changed to keep your treatment on track and moving forward.

  Orthodontic Photographs


  Pictures taken upon the completion of treatment show the amazing changes that orthodontics have achieved in both growth and development of the teeth, jaws and aesthetics of the smile. The orthodontist uses the pictures throughout treatment to monitor changes.

  Orthodontic Records


  These records, which include cephalometric and panoramic x-rays, digital photos and study models, help your orthodontist determine what treatment needs to be done.

  Panoramic X-ray


  An X-ray taken by a machine that rotates around your head to give your orthodontist a picture of your teeth, jaws, and other important information.

  Surgery


  Orthognathic surgery is surgery performed on the bones of the jaws to change their positions. It may be considered for functional, cosmetic, or health reasons. It is surgery commonly performed on the jaws in conjunction with orthodontic treatment, which straightens the teeth.

  Wax


  A clear wax used to prevent your braces from irritating your lips or cheeks when your braces are first put on, or as needed. Wax works best when the irritating area is dried well first and then, embedded totally within the pea-sized or grape-sized ball of wax.

  Insignia Beugel Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde
  +31 (0) 544 371260 Fax +31 (0) 544 378254