Insignia Beugel | Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde | +31 (0) 544 371260



Cursuscentrum

Integrated Dentistry, opgericht in 2003, verzorgt basis-opleidingen, specialisatiecursussen en nacholingscursussen voor het volledige tandheelkundige team: assistentes, mondhygienisten, orthodontisten en tandartsen. Het is een opleidingsinstituut dat is gespecialiseerd in het integreren van de verschillende deelgebieden van de tandheelkunde (combineren en integreren van specialisaties en sub-specialisaties in de dagelijkse praktijkvoering zonder daarbij het overzicht te verliezen). Op onze locatie heeft men altijd directe beschikking over een auditorium en nog belangrijker alle klinische faciliteiten. Live patienten behandelen en live trainingen zijn daarom ook mogelijk. Kortom; alles onder één dak.


Integrated Orthodontics

Integrated Dentistry traint samen met de "European Academy of Integrated Orthodontics" tandartsen en orthodontisten om orthodontische technieken en denkwijzen in hun alledaagse praktijkvoering te integreren waardoor het aantal behandelopties wordt vergroot. De EAIO is dat onderdeel van Integrated Dentistry dat zich specifiek toelegt op de orthodontie. In de hedendaagse tandheelkunde bestaat er een trend van specialisatie en subspecialisatie met als gevaar dat de behandelaar de helikopterview verliest en niet alle problematiek in het juiste perspectief kan plaatsen.


Het ontstaan van Integrated Dentistry en Integrated Orthodontics

Het ontstaan is vooral geinspireerd door het ontbreken van een adequate opleiding en continue nascholing voor de practiserend tandarts/orthodontisten. Het biedt orthodontisten de mogelijkheid om zich in Nederland te bekwamen in de lasertechnologie, die van pas komt bij het afbehandelen van een orthodontische patient. Daarnaast loopt scholing voor preventie assistenties vaak vast op klinisch onderwijs en gebrek aan geschikte patiënten: voor onze klinische cursussen is het daarom niet nodig eigen patienten in te brengen. Patienten uit ons centrum kunnen worden behandeld tijdens de klinische onderdelen.

Insignia Beugel Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde
+31 (0) 544 371260 Fax +31 (0) 544 378254